YÖNETİM TAAHHÜDÜ

Ayyıldız Belge Yönetimi Olarak;

Ayyıldız Belge’nin gerçekleştirdiği belgelendirme faaliyetlerinin TS EN ISO IEC 17024 Standardına, ilgili yasal mevzuat ve yönetmelik şartlarına uygun olarak gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan tüm kaynakları sağlayacağımızı, Ayyıldız Belge’nin diğer ilişkili faaliyetlerinden bağımsız olarak yürütülmesini sağlayacağımızı, Ayyıldız Belgede görev ve sorumlulukları olan personelin görev çelişkisi veya risk etmeni olması durumunda sınav programlarında görevlendirilmeyeceğimizi, Ayyıldız Belge’nin  dışındaki kişilerle hizmet sonuçlarını ve dürüstlüğü tehlikeye sokacak herhangi bir bağlantı içinde olmayacağımızı, belgelendirme faaliyetlerinde görev alan personelin maaş ödemelerinin gerçekleşen sınavların sonuçlarıyla bağlı olmayacağını, Yönetim Sisteminde değişiklikler planlandığında ve uygulandığında, Yönetim Sisteminin bütünlüğünü ve işlerliği için katkı sağlayacağımızı, ihtiyaç duyulan aşamalarda Yönetim Sistemi uygulamalarına aktif katılacağımızı, periyodik olarak düzenlenen Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısına katılacağımızı, belirlenen hedeflere ulaşılması için gerekli olan kaynakları sağlayacağımızı, Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirilmesi ve gizlilik, tarafsızlık ve dürüstlükle ilgili tüm üzerimize düşen görevleri yerine getireceğimize taahhüt ve beyan ederiz.

                                                                                                     15.05.2018

                                                                                                          Oğuzhan ÇANAKÇI

                                                                                                                    Şirket Müdürü