YÖNETİM GİZLİLİK-TARAFSIZLIK TAAHHÜTNAMESİ

Ayyıldız Belge Yönetimi olarak;

  • Belgelendirme hizmetlerini gizlilik, tarafsızlık, adillik ve bağımsızlık ilkesine uygun olarak gerçekleştireceğimizi;
  • Ayyıldız Belge personelinin ve komite üyelerinin, kararlarını etkileyebilecek ticari, mali ve diğer baskılardan arınmış olmasını tarafsızlık taahhütnamesi imzalayarak sürekliliğini sağlayacağımızı;
  • Personel belgelendirme faaliyetleri sırasında edinmiş olduğumuz tüm bilgileri gizli bilgi olarak kabul edeceğimizi ve gizlilik ilkelerine uygun olarak muhafaza edeceğimizi;
  • Adayın yazılı izni olmadan, aday hakkında edindiği bilgiyi üçüncü şahıs ve/veya kuruluşlarla paylaşmayacağımızı taahhüt ederim.

                                                                                                                            15.05.2018

                                                                                                                        ŞİRKET MÜDÜRÜ

OĞUZHAN ÇANAKÇI