AYYILDIZ BELGE KALİTE POLİTİKASI

            Ayyıldız Belge olarak;

  • Nitelikli, yeterli ve uzman personel ile çalışmayı,
  • Sektör için öncü, güvenilir ve nitelikli hizmet üretmeyi,
  • Mevzuat gereklerine ve yetkilendirme esaslarına uymayı,
  • Hizmetlerimizi ulusal ve uluslararası kabul görmüş standartlar, yasal mevzuatlar ve kurallar dahilinde gerçekleştirmek,
  • TS EN ISO/IEC 17024 Personel Belgelendirme Standardına riayet ederek sistemin devamlılığını ve sürdürebilirliğini sağlamayı,
  • Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayınlanmış rehber, kural ve talimatlara uymak,
  • Sürekli gözetim ve değerlendirme yaparak doğru iletişim ve yönlendirmelerle performansı arttırmayı,
  • Tarafsızlık, şeffaflık, bağımsızlık, gizlilik ve eşit muamele belgelendirme sürecinin ana ilkeleri olmayı,
  • Bütün başvuru sahipleri ve adaylar aynı değerlendirme ve gizlilik şartlarına tabi tutmayı,
  • Verdiğimiz hizmetin kalitesini; adaylarımızın taleplerini memnuniyete dönüştüren müşteri odaklı çalışma ile sağlamayı beyan ederiz.

                            15.05.2018

                                                                              ŞİRKET MÜDÜRÜ

                                                                               OĞUZHAN ÇANAKÇI